UN/A ARQUITECTE/A MUNICIPAL (Sant Fruitós de Bages, ES)
Procés de selecció, mitjançant oposició, per al nomenament interí per programa d’un/a arquitecte/a municipal per execució d’un programa temporal anomenat “Seguiment de l’activitat urbanística municipal en matèria de planejament i gestió urbanística durant la revisió del planejament general incloent la supervisió de les tasques de revisió pròpiament dites i les actuacions de planejament i de gestió que es tramitin durant aquest període”.
Anuncio
Bases convocatoria

Plazo presentación solicitudes: 15/10/2015

Anuncios