ARQUITECTE/A TÈCNIC/A (Vic, ES)
Procés selectiu per a la selecció d’una plaça d’arquitecte tècnic, en propietat, de la plantilla de funcionaris d’aquest Ajuntament, mitjançant el sistema de concurs-oposició i es convoca el corresponent procés selectiu, per a la cobertura de l’esmentada plaça.
Anuncio
Bases ayuntamiento

Plazo presentación solicitudes: 01/04/2015

Anuncios