TÈCNIC/A AUXILIAR D’URBANISME (Sant Boi de Llobregat, ES)
Convocatòria per a la cobertura, pel sistema de concurs d’un lloc de treball de Tècnic/a auxiliar d’urbanisme, present a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament.
Anuncio

Plazo presentación solicitudes: 21/10/2014

Anuncios