ARQUITECTE MUNICIPAL (Batea, ES)
És objecte d’aquesta convocatòria la selecció d’un funcionari, a jornada parcial, mitjançant el procediment concurs–oposició, en torn lliure, per ocupar amb caràcter interí una plaça d’Arquitecte Superior, Grup A1, de l’Ajuntament de Batea.
Anuncio DOGC
Anuncio BOP y Bases

Plazo presentación solicitudes: 05/08/2014

Anuncios