TÈCNIC DE PROJECTES (Barcelona, ES)
Les seves funcions seran principalment Tècnic en la redacció de projectes de naus industrials i direcció d’obra en les diferents activitats del sector.
Experiència de com a mínim 5 anys en el sector de l’enginyeria, en l’execució de projectes constructius de naus industrials.


Es valorarà especialment l’experiència en Direcció d’Obra, coneixements dels programes (PRESTO ó TCQ, CYPE o TRICALC ó ROBOT, Domini del CAD, 2D-3D), Titulació de Coordinador de Seguritat i Salut en Obres (300 h) o Titol intermedi de Prevencions de Riscos de per tal de poder portar la Coordinació de Seguretat i Salut.

Domini del francès.
Edat: 30-35 anys.
Disponibilitat per viatjar. Carnet de conduir.
Es desitja incorporar persona metòdica, organitzativa.
Projecte pel Marroc

Contacto: Oscar Serra
http://www.ingal.es/

Anuncios