4 PLAÇAS DE PROFESSOR AGREGAT PER A L’ÀREA DE CONEIXEMENT: ARQUITECTURA (Barcelona, ES)

Perfil: PROJECTES ARQUITECTÒNICS
Àmbit de coneixement: ARQUITECTURA
Categoria: PROFESSORAT AGREGAT
Codi: UPC-AG-05 i UPC-AG-06 (2 contractes)

Perfil: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
Àmbit de coneixement: ARQUITECTURA
Categoria: PROFESSORAT AGREGAT
Codi: UPC-AG-07

Perfil: URBANISME
Àmbit de coneixement: ARQUITECTURA
Categoria: PROFESSORAT AGREGAT
Codi: UPC-AG-08

Anuncio
Documentos convocatoria

Plazo presentación solicitudes: 26/02/2014

Anuncios