ARQUITECTE TÈCNIC/A (Sant Feliu de Llobregat, ES)
Convocatòria per a la cobertura de forma interina, d’una plaça, de règim funcionarial, d’Administració especial, subescala tècnica, tècnics mitjans, per a per ocupar el lloc de treball d’Arquitecte Tècnic,
Anuncio y Bases

Plazo presentación solicitudes: 27/02/2014

Anuncios