4 TÉCNICOS SUPERIORES ARQUITECTOS (Barcelona, ES)
Concurs públic per a la contractació temporal en pràctiques de 4 Tècnics Superiors Arquitectes, del grup A, subgrup A1, adscrits/tes a la Direcció de Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Anuncio
Documentos convocatoria

Plazo presentación solicitudes: 25/02/2014

Anuncios