ARQUITECTE CAP D’ÀREA (Sant Quirze del Vallès, ES)
Procés de selecció, per proveir de forma interina una plaça d’arquitecte/a de la plantilla de funcionaris, escala administració especial, categoria tècnica superior (A1), a la qual s’adscriu el lloc de treball de cap d’Àrea de Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat.
Anuncio
Bases

Plazo presentación solicitudes: 24/02/2014

Anuncios