BOLSA DE TRABAJO DE ARQUITECTO (Menorca, ES)
Procés selectiu per formar part de la borsa extraordinària de treball d’ARQUITECTE/A per a nomenaments de funcionaris interins, places enquadrades en el subgrup de classificació professional A1, escala d’administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors, i per a contractacions laborals eventuals, equiparades al mateix grup de classificació, escala, sotsescala i classe que les contractacions laborals del Consell Insular de Menorca.
Anuncio y Bases

Plazo presentación solicitudes: 14/02/2014

Anuncios