UN/A ARQUITECTE/A (Tarragona, ES)
Convocatòria per a selecció de personal tècnic (Arquitecte/a, grup A subgrup A1) per l’àrea del Territori, pel sistema de concurs, per tal de cobrir les necessitats temporals de l’Ajuntament, en relació al traspàs del contingut d’ordenació del POUM a la topografi a actualitzada.
Anuncio
Bases convocatoria

Plazo presentación solicitudes: 01/02/2014

Anuncios