ARQUITECTE/A MUNICIPAL (Santa Maria de Corcó, ES)
Provisió, amb caràcter interí i en règim de personal funcionari a temps parcial, del lloc de treball d’arquitecte/a municipal de Santa Maria de Corcó.
Anuncio
Bases

Plazo presentación solicitudes: 09/01/2014

Anuncios